<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://dobrze.pisz.pl">http://dobrze.pisz.pl</a> </center>